גמלה תלת חודשית מקרן סעיף 2
גמלה תלת חודשית שנותנת 1010 יורו מקרן סעיף 2:
 

ניצולי שואה מאירופה שעדיין לא מקבלים שום גמלה שקשורה למלחמה ועלו אחרי 1953 והיו בזהות בדויה או במסתור לפחות חצי שנה בזמן המלחמה (גם כתינוקות) יכולים לקבל לפי קרן סעיף 2 שנותנת כל 3 חודשים גמלה של 1010 יורו.

מקבלי קרן סעיף 2 מקבלים בנוסף לגמלה התלת חודשית גם השלמה חודשית ממשרד האוצר של כ- 750 ש"ח, כדי שיהיה להם את המינימום של 2,200 ש"ח בחישוב חודשי וכן את כל ההטבות הנוספות שמוזכרות בפרק על הזכויות שמקבלים הניצולים מהאוצר בישראל.

כמו כן הם זכאים לתוספות שונות שמקבלים אלה שמקבלים גמלה מהאוצר כגון דמי הבראה שנתיים, הכרה במחלות שונות עם אפשרות להגדלת ההשלמה מהאוצר, ועזרה נוספת לבעלי הכנסות נמוכות לפי הקריטריונים של האוצר. אנא ראו בתפריט את המידע אודות הזכויות של אלה שמקבלים מהאוצר בישראל.

 
 
 
 
 


 
תפריט דף הבית טלפוןפייסבוק