גמלה תלת חודשית מקרן סעיף 2
גמלה תלת חודשית מגרמניה של 1245 יורו מקרן סעיף 2:

 

ניצולי שואה מאירופה שעדיין לא מקבלים שום גמלה שקשורה למלחמה ועלו אחרי 1953 והיו בזהות בדויה (חיו כנוצרים תחת כיבוש גרמני) או במסתור לפחות ארבעה חודשים בזמן המלחמה (גם כתינוקות ועוברים) יכולים לקבל לפי קרן סעיף 2 שמשלמת כל 3 חודשים גמלה של 1245 יורו.


יוצאי יאסי מרומניה שלא מקבלים עדיין קצבה חודשית כלשהיא, זכאים לגמלה זו. מקבלי קרן סעיף 2 מקבלים בנוסף לגמלה התלת חודשית גם השלמה חודשית ממשרד האוצר של כ- 700 ש"ח, כדי שיהיה להם את המינימום של 2,357 ש"ח בחישוב חודשי.כמו כן הם זכאים לתוספות שונות שמקבלים הניצולים הזכאים לגמלה החודשית מהאוצר כגון דמי הבראה שנתיים, הכרה במחלות שונות עם אפשרות להגדלת ההשלמה מהאוצר, ועזרה נוספת לבעלי הכנסות נמוכות לפי הקריטריונים של האוצר. אנא ראו בעמוד הראשי של האתר את המידע אודות הזכויות של ניצולי השואה שמקבלים חודשית מהאוצר בישראל.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
דף הבית טלפוןפייסבוק